Zgodovina

1961 Podjetje V.Petruzalek je bilo ustanovljeno na Dunaju
1970 Nakup delovnih prostorov v Vösendorfu.
1971 Sedež podjetja se preseli v Vösendorf.
1979 Podjetje Teich AG vstopi v podjetje kot partner z vložkom 3.6 milijonov ATS. Hans Tielebier ostane glavni družabnik podjetja z deležem 0,4 milijonov ATS.
1985 Ime se je spremenilo v   "Petruzalek Ges.m.b.H."
1990 Novo vodstvo je bilo imenovano z odhodom direktorja Steinfesta.
1992 Začetek širitve podjetja z podružnico na Češkoslovaškem (Bratislava), ki je bila v 100% lasti podjetja Petruzalek.
1993 Po delitvi Češkoslovaške nastanek distribucijskega skladišča v Brecalvu.
1994 Otvoritev podružnice v Sloveniji (Maribor).
1995 Do prvega januarja 1995 je podjetje Petruzalek pridobilo že 60% lastniškega deleža v podjetju Hungaropack v Budimpešti.
1996 Otvoritev podružnic v Romuniji (Bukarešta) in Hrvaška (Zagreb).
1997 Povečanje lastniškega deleža v podjetju Hungaropack na 70% in otvoritev distribucijskega skladišča v Pragi.
1998

Začetek gradnje novih distribucijskih skladišč na Hrvaškem, Madžarski in Romuniji.
1999 Otvoritev podružnice v Ukrajini (Odesa).
2000

Internetna povezava podružnic na Hrvaškem, Madžarskem in matičnega podjetja v Avstriji v mrežo in skupen  program za poslovanje.
Ustanovitev nove podružnice v Bulgariji z imenom Bulgariapack.
2001 Povezava poslovalnice v Slovaški na skupen program za poslovanje in zgraditev novega kompleksa hčerinskega podjetja Petruzalek s.r.o. v Breclavu.
Ustanovitev nove podružnice v Bosni in Hercegovini (Sarajevo).
2002 Otvoritev novega distribucijskega centra v industrijski coni na obrobju Breclava, s skupno površino 3000 m2.
2003 Skupina Sirap-gema kupi koncern Petruzalek z vsemi podružnicami v Evropi. Petruzalek s.r.o. praznuje 10-letnico obstoja na češkem tržišču ob koncu leta. Ustanovitev desete podružnice v Evropi in sicer v Srbiji (Beograd).

SI