Poslovni rezultati

Rezultati skupine Petruzalek so vsako leto boljši, kar je posledica večanje moči v panogi na lokalnih trgih.

SI