Ekologija

Kot podjetje se zavedamo naše družbene odgovornosti in aktivno sodelujemo pri zaščiti in ohranjanju našega skupnega okolja. Pogodbeno smo zavezani SLOPAK-u d.o.o. in smo tako vključeni v sistem vračanja in recikliranja odpadnega pakirnega materiala.

SI